Annonse

Film i sekken-seminar i Tromsø

Kautokeino-opprøret kommer på skolekino neste skoleår 08-09. Programmet er derfor i år viet filmen og temaet, for at lærere og kulturarbeidere som jobber med film i skolen får mulighet til å bli kjent med filmen og tema på forhånd og ikke minst møte filmskaperen. Kautokeino-opprøret ble filmet på FilmCamp i Målselv.

Det er mange historiske, juridiske, språklige, sosiale problemstillinger knytte til filmen og vi vil belyse noen av dem med faglige innlegg. Bl.a. har Statsarkivet i Tromsø laget en nettutstilling som vil bli presentert på seminaret. Statsarkivet legger ut kilder med avskrift, i stor grad knyttet til rettsoppgjøret etter opprøret, dvs alle avhør og dom avsagt hos Sorenskriveren i Alta.

Annonse
Skroll til toppen