Annonse

Bruk av DVD i undervisningen

De kommer også med en anbefaling om hvordan kommunene bør forholde seg til henvendelsen.

Mange skoler er ikke klar over hvilket regelverk som gjelder for bruk av video/dvd i skolene og skolefritidsordningene. På bakgrunn av henvendelsen fra Norwegian Film AS har KS laget en vurdering som kan lastes ned her:
KS’ vurdering

I følge Norwegian Film har allerede mange tegnet lisenser, i tillegg til et femtitalls skoler har også både fengselsvesenet og forsvaret inngått slike lisenser. Fortsatt kan ikke selskapet tilby lisenser som dekker alle filmtitlene i markedet, men i følge daglig leder Petter Myhrvold vil dette endre seg etter 1. august. Da vil de inngå avtaler på enkelt titler, slik at de også vil få med mindre distributører som selv kjøper filmene sine enkeltvis og ikke har direkte avtaler med Hollywood-studioer. Disse distributørene har ofte kunstnerisk anerkjente titler som egner seg godt for undervisningsbruk.

Etter 1. august vil man også kunne søke i selskapets database for å få en oversikt over hvilke filmer lisensen dekker. Myhrvold understreket at lisensprisene vil være uforandret også etter utvidelsen til høsten. Skolekinonytt lover å følge utviklingen på dette feltet nøye. Mer informasjon om Norwegian Film får du her (http://www.norwegianfilm.as/)

I tillegg til tilbudet fra Norwegian Film gjør FILM&KINO oppmerksom på at det også finnes andre visningsformer som er tillatt. Det dreier seg om:

  • Kinovisninger med 35mm som finnes i distribusjon og som kinoene betaler filmleie for til distributør.
  • DVD og VHS av filmer som er kjøpt i Norsk filminstitutts filmbutikk, og som er klarert for å vises i undervisningssammenheng.
  • Filmer som tilbys av Norgesfilm over bredbånd/nett.
  • Filmer fra lokale AV-sentraler.
  • Filmklubber kan leie film fra Norsk filmklubbforbund.
Annonse
Skroll til toppen