Annonse

Arbeidsgruppen for filmtiltak rettet mot barn og unge er klar

I den nye oppgavefordelingen skal det også vurderes hvilken stilling de regionale filmsentrene skal ha i arbeidet. Gruppen skal identifisere satsingsområder innenfor filmarbeidet mot barn og unge, og det skal foreligge en ferdig innstilling innen 1. april 2008.

Gruppen består av:

  • Leder Ellen S. Tauland, Kultur- og kirkedepartementet
  • Mia Lindrup, Norsk filminstitutt
  • Joachim Frivold, interimstyret i den nye filmvirksomheten
  • Camilla Vanebo, de regionale filmsentrene/Østnorsk filmsenter
  • Tonje Hardersen, FILM&KINO
  • Jørgen Stensland, FILM&KINO
  • Vera Micaelsen, Norsk filmfond
Annonse
Skroll til toppen