Annonse

Medietrening for kinosjefer

Kinoene er avhengig av mediene, og for mediene er det som skjer på kinoene godt stoff. Det er en fin kombinasjon som gir uttelling for begge parter. Etter hvert som mediene har økt satsingen både i radio, TV og på nett, og dermed har høyere tempo i formidling av nyheter, stilles kinoenes medarbeidere – som oftest kinosjefen – overfor nye utfordringer. Spørsmål som hvordan kinoene kan presentere sitt budskap på beste måte og hva som er viktig for de forskjellige mediene blir viktigere og viktigere. FILM&KINO ønsker derfor å tilby kinoene kurs i medietrening.

Kursene har kun kapasitet til 12 deltakere av gangen. Det blir arrangert to kursdager i september, slik at de 20-25 største kinoene har anledning til delta med en deltaker per kino. Planen er å tilby medietrening til alle kinosjefer som ønsker slik skolering etter hvert. Interessen og erfaringene i forbindelse med oppstarten i september vil være med å utforme det videre opplegget.

Tilbakemeldinger og spørsmål kan rettes til kommunikasjonssjef Birgitte Langballe på e-post
birgittte@kino.no eller per telefon 22 47 46 22/909 90 729.

Annonse
Skroll til toppen