Annonse

Et nytt Norsk filminstitutt

Det nye instituttet ble besluttet opprettet av kulturminister Trond Giske ved fremleggelsen av Filmmeldingen, Stortingsmelding 22 "Veiviseren", i mars i fjor, og vedtatt i juni 2007. Norsk filminstitutt skal forvalte en helhetlig filmpolitikk, statlige tilskuddsordninger og formidling av filmkultur generelt og norsk film spesielt. Norsk filminstitutt har et driftsbudsjett på 100 millioner kroner og forvalter tilskudd for over 300 millioner kroner. Direktør er Nina Refseth.

Annonse
Skroll til toppen