Annonse

Internasjonalt seminar om skolenes medieundervisning

Dette er et iInternasjonalt seminar om distributørenes og filmfestivalenes rolle i skolenes medieundervisning. Det retter seg mot kinoer, festivaler og distributører, og det tar for seg hvordan man kan øke oppslutningen fra skolene på festivaler og kvalitetsfilmer. På seminaret vil ulike organisasjoner og festivaler i Europa fortelle om hvordan de jobber opp mot skolene. Den norske filmen
Trigger vil bli brukt som "case-study", og de ulike distributørene vil fortelle hvordan filmen ble lansert i sine land. Det vil også være en presentasjon fra MEDIA om deres satsing på Media Literacy (direkte oversatt; mediekunnskap), et foredrag fra dr. Mel Gibson om tegneserier og film samt et foredrag fra lektor Trond Heum om hva skolene trenger fra filmtilbydere. Seminaret vil foregå på engelsk. Seminaret vil gi distributører og festivaler en mulighet for å utveksle erfaringer, og forhåpentligvis legge grunnlag for samarbeid på tvers av landegrensene.

Fullstendig program for seminaret finner du
her .

Påmelding til seminaret gjøres på Barnefilmfestivalen i Kristiansands akkrediteringsskjema som du finner
her .

Annonse
Skroll til toppen