Annonse

Rapport om ulovlig nedlasting

Rapporten, som er utarbeidet av ECON Pöyry på oppdrag fra Videobransjens felleskontor, anslår at alle ledd i film- og kinobransjen til sammen har et tap til mellom tre og syv prosent av dagens omsetning. Den viser også at de som laster ned mye film samtidig er storkonsumenter av film i andre kanaler, som kino og DVD. De som laster ned mest film oppgir også at de laster ned mye film de ikke ville betalt for å se, verken via nedlasting eller på kino og DVD. De oppgir i tillegg at de også ser svært mange filmer på kino i tillegg til å laste dem ned. ECON Pöyry fremhever selv at anslagene er gjort på et svært usikkert grunnlag.

Det er lite tallmateriale å sammenligne med, og man vil være avhengig av å gjenta denne undersøkelsen fremover for å kunne se et klart og entydig mønster. Dette gjelder spesielt for å kunne anslå de økonomiske følgene. Utviklingen går imidlertid mot digitalisering. Det gjør den både generelt i samfunnet samt for kinoene og videobransjen. Flere vil på sikt ønske å laste ned en film fremfor å kjøpe den på DVD. Det er derfor viktig å kunne laste ned en film på lovlig måte mot betaling.

– Det er første gang en slik undersøkelse er gjennomført i Norge, og det er et veldig viktig arbeid som er gjort. Tallene er imidlertid usikre. De indikerer at nedlasting er et stort problem både for videobransjen og for kinoene. Sett fra bransjens side må man leve med at film finnes i mange kanaler og at dette gir en større konkurranse enn før. Derfor er det viktig at man får fremtidig nedlasting av film inn i lovlige, betalte former, sier Lene Løken, administrerende direktør i FILM&KINO. Hun understreker samtidig at det er viktig å fortsette et holdningsskapende arbeid for å bekjempe ulovlig nedlasting.

Lenke til rapporten.

Annonse
Skroll til toppen