Annonse

Digitalisering i 2009

Konferansen ble åpnet av kulturminister Trond Giske, som benyttet anledningen til å understreke den unike posisjonen Norge befinner seg i med en organisert bransje som kan administrere og bære størstedelen av kostnadene ved en full digitalisering.

Internasjonal dag


Konferansens første dag hadde et internasjonalt fokus. Bill Mead fra D-Cinema Today redegjorde for den digitale kinoens utbredelse og status i verden i dag, mens Patrick Von Sychowski tok for seg ulike finansieringsmodeller. Christine Costello fra More2Screen Ltd viste ulike eksempler på alternativ innhold, og FILM&KINOs Jørgen Stensland trakk historiske tråder og viste eksempler på digital film i 3D. Den interansjonale dagen ble avsluttet med en paneldebatt hvor innlederne deltok og svarte på spørsmål fra salen.

Fokus på Norge


Konferansens andre dag hadde fokus på Norge og det konkrete arbeidet med digitalkino i dag og i nær fremtid. Rolv Gjestland fra FILM&KINO hadde en historisk gjennomgang av kinoteknikk og redegjorde for digitalkinoens status i Norge i dag og planene videre. De to aktørene i prøveprosjektene med digitalkino i Norge, Unique Cinema systems ved Dave Spilde og Nordic Digital Alliance ved Jan Robert Jore, redegjorde deretter for status og utfordringer for prøveprosjektene.

Direktør Geir Bergkastet i Oslo kino presenterte deretter Ringnes-prosjektet, som kommer til å bli Norges første kino med kun digitalt utstyr, og direktør for Aurora kino, Geir Martin Jensen delte sine erfaringer fra implementering av digitalkinoforsøkene på en mindre og en større kino med konferansedeltakerene.

Byråforeningens leder Guttorm Petterson tok for seg utfordringene med digitalisering sett fra distributørenes perspektiv, mens Jørgen Stensland tok for seg kinoenes utfordringer i digitaliseringsprosessen under innledningen til konferansens avsluttende paneldebatt.

Annonse
Skroll til toppen