Annonse

Klart for digitalkino

Landsmøtet sluttet seg til et forslag om å båndlegge 100 millioner kroner fra Norsk kino- og filmfond som garanti for en finansiering på rundt 400 millioner, som en slik digitalisering vil kreve. Dermed er vi i gang!

Som kjent ga Stortinget i fjor tilslutning til planene om å bruke midlene i Norsk kino- og filmfond for å digitalisere kinoene i Norge. Landsmøtet fulgte opp med å klargjøre hvordan midlene skal brukes og hvilke konkrete tiltak som skal settes i verk.

Nå ligger prosjektering og gjennomføring til FILM&KINO og til kinoene og kommunene selv. Forhandlinger pågår med de store filmstudioene i Hollywood, formell utlysning etter regler for anskaffelse av offentlige tjenester ligger ute og det arbeides med grunnlaget for å lyse ut offentlige innkjøp. Vi er med andre ord i ferd med å skaffe oss nødvendig bistand fra advokater og konsulenter for på korrekt måte å kunne gjennomføre den store prosessen en slik digitalisering er, og vi arbeider med forutsetningene for et senere anbud.

For kinoene og kommunene betyr dette at de nå må begynne arbeidet med sine budsjetter for 2009 og de påfølgende årene. FILM&KINO kommer over sommeren til å gjennomføre en informasjonskampanje der vi blant annet vil invitere til regionale informasjonsmøter. Allerede denne uken går det ut informasjon til alle kinoer og kulturkontor, med en henvisning til vår hjemmeside, der all informasjon fra digitalseminaret under landsmøtet er lagt ut.

Norge er i ferd med å lage en ny modell for digitalkino. Ved å benytte Norsk kino- og filmfond, har vi en løsning andre land i Europa leter etter. Det begynner nemlig å bli klart for de fleste, at den digitaliseringen som nå kommer, blir en utfordring de små kinoene ikke kan klare alene. Spørsmålet er derfor, hvordan skal denne utfordringen møtes?

Norge har funnet en løsning som gjør at vi befinner oss i tet i det digitale kappløpet som er i ferd med å ta av. Det er fortsatt lang vei frem til alle norske kinoer er digitale, men vi arbeider oss fremover, steg for steg. De første løftene er tatt, og om vi løfter i flokk, skal vi klare dette.

Lene Løken


Adm. direktør

Annonse
Skroll til toppen