Annonse

Landsmøteseminar om digitaliseringen

Målgruppen var de tilstedeværende lokalpolitikerne, og programmet var satt opp med utgangspunkt i det som ble presentert på den store digitalkinokonferansen FILM&KINO arrangerte i Oslo i april i år. Denne gangen var også arbeidet med finansieringen kommet så langt at de kunne presentres.

Seminardeltakerne ga uttrykk for stor spenning, men også usikkerhet i forhold til hva som skjer og i hvilket tempo det skjer. Ikke minst var den økonomiske siden av digitaliseringen sentral under seminaret. Her la FILM&KINO frem estimater på kostnader og forslag til ulike måter å kinoene kan finansiere digitaliseringen på. Det ble på det sterkeste oppfordret til å tenke budsjettplanlegging i kommunene allerede fra denne høsten.

Seminarprogrammet ligger
her , og de ulike presentasjonene finnes nedenfor:

Hvorfor digitalisere kinoene?Hva skjer i og hva har skjedd internasjonalt?Hva skjer i Norge, hvordan går vi frem økonomisk?Hverdagen for en liten og stor kino etter digitaliseringenLokale politiske prosesser rundt digitaliseringenUtfordringer ved digitaliseringen sett fra distributørenes side

Ta også en titt på
Fordeler og muligheter ifm digitaliseringen .

Annen informasjon om digitaliseringen er tilgjengelig
her.

Birgitte Langballe


Kommunikasjonssjef

Annonse
Skroll til toppen