Annonse

Ny europeisk kinomesse

Ideen til ”European Cinema Summit” springer ut fra et behov for å drøfte den situasjonen kinoer i Europa står overfor, når det gjelder viktige spørsmål som digitalisering og piratkopiering. Arrangementet er ment som et alternativ til det amerikanskeide Cinema Expo, som etter manges mening i for stor grad fokuserer på amerikansk film og amerikanske forhold.

”European Cinema Summit” skal bygges opp med en messeavdeling med utstillinger og demonstrasjoner. I tillegg legges det stor vekt på en bred og omfattende seminardel der utviklingen av digital kino, distribusjon og markedsføring av film samt publikumstrender vil bli vektlagt. Det vil dessuten bli holdt en rekke workshops og filmvisningene vil få en større plass enn vanlig på messer.

UNIC håper at man med ”European Cinema Summit” vil klare å samle den europeiske kinobransjen til drøfting av viktige spørsmål for bransjen selv.

Lene Løken


Adm. dir.

Annonse
Skroll til toppen