Annonse

Nå er også departementet gått lei

I det nettopp utsendte høringsbrevet om forskrifter for tilskudd til filmformål, tar departementet til orde for å gjøre lanseringsstøtten avhengig av lanseringstidspunktet. I departementets ordelag heter det:

”…departementet vurderer å differensiere lanseringsstøtten til kinofilm avhengig av lanseringstidspunkt. Hensikten er å bidra til et jevnere tilbud av norsk film og til å hindre at felles lanseringstidspunkt medfører færre seere for norske filmer totalt.”

Dette lyder som vakker musikk i kinoenes øre. I flere år har det vært til dels heftige diskusjoner mellom filmbransjen og kinobransjen om lanseringen av norske filmer. Norske filmprodusenter skyr sommeren av redsel for godvær. Det lanseres ingen filmer mellom april og august. Dette til tross for at et overveldende tallmateriale kan fortelle at sommerfilmene gjør det godt.

Til gjengjeld lanseres et flertall av de norske filmene, som etter hvert er mer enn tjue i tallet, i perioden september-oktober og januar-mars. Dette gjør at vi i perioder har minst en – om ikke flere – norske premierer i uken. Hvilket igjen gir kinoene problemer med å få programmert dem alle, og publikum problemer med å få sett dem.

Signalene fra departementet er riktige – og viktige! Sannsynligheten taler for at produsentene vil utvise større evne til å lese tall, når tallene endres fra antall besøk til antall kroner i statsstøtte. En fugl i hånden er som kjent bedre enn ti på taket.

Lene Løken


adm. direktør

Annonse
Skroll til toppen