Annonse

Digitalseminar for politikerne

Først ut var imidlertid Nordkapp Filmfestival. De arrangerte seminar den 12. september med deltakelse fra Nordland, Troms og Finnmark.

Den 15. oktober arrangerer FILM&KINO seminar i Bergen for deltakere hjemmehørende i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Seminaret varer fra kl 1300 til kl 1600, og sted avpasses etter oppslutning. Det sendes egen invitasjon med mulighet for påmelding.

Direkte etterfulgt av filmtreffet i november, arrangeres det siste seminaret 6. november i Filmens hus, Oslo. Seminaret varer fra kl 1000 til kl 1300. Invitasjon vil bli sendt seminarets målgruppe i Agder-fylkene, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Trøndelags-fylkene og Nordland.

Programmet


Seminarene arrangeres ikke til samme tidspunkt på dagen i Bergen og Oslo, men innholdsmessig ser det per i dag, 18.09.08, slik ut:

1. Hvorfor digitalisere kinoene


v/ Lene Løken, adm. dir. i FILM&KINO

2. Hvordan gjennomføre digitaliseringen


v/ Jørgen Stensland, direktør fagavdelingen i FILM&KINO

3. Kaffepause

4. Hverdagen for en liten og en noe større kino etter digitaliseringen


Betraktninger om digitaliseringen i forhold til kinoene i Tromsø og Alta


v/ v/Geir Martin Jensen, adm. dir. Aurora kino Tromsø/Alta

5. Spørsmål fra salen og diskusjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunikasjonssjef
Birgitte Langballe .

Annonse
Skroll til toppen