Annonse

Filmregisteret vurderes avviklet

Kun 11,5 prosent oppgir at de benytter Filmregisteret. Dette synes som en alt for lav andel til å fortsette abonnementet. Informasjonen i Filmregisteret er også tilgjengelig i en rekke andre registre, om enn kanskje ikke på samme måte. Det er i hvert fall tydelig at de fleste kinoene finner sine foretrukne kilder andre steder. Problemstillingen er tatt opp med Kinosjefforbundet, som ikke har innsigelser til eventuell avvikling.

Som det fremgår av resultatene nedenfor, er prosenten som oppgir at de benytter Filmregisteret (11,5 prosent) basert på at de som ikke har svart på undersøkelsen ikke er interessert i å bruke Filmregisteret. Dersom FILM&KINO mottar signaler om at så ikke er tilfelle, vil tilbakemeldingene bli tatt med i den endelige evalueringen som gjøres i løpet av høsten. Slik det ligger an per i dag, ser det imidlertid ut til at Filmregisteret avvikles fra 2009.

Om resultatene


Rundt 55 prosent (136)* av mottakerne har ikke svart, og man må dermed anta at de ikke er interessert. Av de øvrige 45 prosentene (111) som har svart, oppgir 25 prosent (28) at de ikke kjenner til Filmregisteret. Av de 75 prosentene (83) som kjenner filmregisteret, er det 66 prosent (55) som oppgir at de ikke bruker det. Da gjenstår det 34 prosent (28) brukere, noe som utgjør 11,5 prosent av den totale/opprinnelige målgruppen dersom man antar at de som ikke har svart ikke er interessert. Av dem som kjenner Filmregisteret har 57 prosent svart at de ikke vil savne at det blir borte. * Tall i parentes er det reelle antallet.

Birgitte Langballe


Kommunikasjonssjef

Annonse
Skroll til toppen