Annonse

Ønsker du besøk av Bygdekinoen?

Bygdekinoen har rundt 30 norgespremierer hvert år, og viser filmer som når et bredt publikum. Bygdekinoen viser film på ditt spillested hver 14. dag. Det ligger utfyllende opplysninger om Bygdekinoen og dens tilbud andre steder på denne
nettsiden .

For å bli vurdert som spillested for Bygdekinoen, må dette
søknadsskjemaet fylles ut og sendes inn.

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte
Bygdekinoen.

Annonse
Skroll til toppen