Annonse

Utlysing av støttemidler til filmfestivaler

Alle søkere må benytte det nettbaserte søknadsskjemaet som du finner her:Nettbasert søknad om festivalstøtte

Alle filmfestivaler kan søke om støtte gjennom ordningen. Det blir to utlysinger av festivalmidler for 2009. Den neste kommer våren 2009. Festivalen avgjør selv hvilken søknadsrunde det er hensiktsmessig å forholde seg til. Utbetaling skjer etter hver tildelingsrunde i forhold til festivalens avviklingstidspunkt. Utbetalingsrutinene blir avklart i festivalutvalgsmøte 05.12.08. Alle som søker må benytte seg av søknadsskjema for filmfestivaler, se gjerne på utlysningsteksten for flere detaljer.

Her kan du laste ned fullstendig utlysningstekst

Spørsmål kan rettes til:


FILM&KINO, avd.dir. fagavdelingen, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo.


Telefon: 22 47 46 25, Faks: 22 47 46 99, E-post:
post@kino.no.

Annonse
Skroll til toppen