Annonse

Medietilsynets informasjonskampanje om aldersgrenser

Om noen dager vil landets kinoer motta en pakke i posten med splitter nytt og flott informasjonsmateriell om aldersgrenser på kino!

Informasjonspakken vil bli sendt ut i uke 43, består av blant annet to ulike plakater:

  • Den ene inneholder informasjon om aldersgrenser og at voksne bør være seg sitt ansvar bevisst når de tar med seg barn på kino. Her vises det til www.medietilsynet.no hvor foreldre kan søke opp hver enkelt film dersom man er i tvil hvem filmen passer for.
  • Den andre plakaten viser selve aldersgrensene. Plakatene har ulike format og bør henges opp godt synlig for kinoens publikum, gjerne sammen og i nærheten av billettluken.
  • I informasjonspakken følger også små ”hand-outs”. Disse kan leveres ut sammen med kinobilletter slik at hver kinogjest blir gjort oppmerksom på kampanjen.

Kinoenes informasjon om aldersgrenser vil med dette bli lik over hele landet. Når publikum kjenner igjen informasjonen på alle kinoene, vil kampanjen ha større gjennomslagskraft. Medietilsynet oppfordrer til at plakatene blir hengt opp senest fredag 31.oktober 2008, slik at det pryder kinoene til Den Store Kinodagen!

Barbro Hardersen


Rådgiver


Medietilsynet

Annonse
Skroll til toppen