Annonse

Seminar for nordiske filmskapere

For å sette fokus på barnefilmen og for å inspirere til mer produksjon av barnefilm i Norden arrangerer Norsk filminstitutt seminar for nordiske filmskapere 27. – 28. november. Over to dager skal filmskapere, manusforfattere og produsenter møtes for å diskutere nordisk barnefilms fremtid. Målet for seminaret er å oppfordre filmskapere til å bryte grenser, til å bevege seg utenfor det tradisjonelle filmuniverset og til å utvikle nye og originale ideer. Gjesteforelesere kjent for sin innovative tenkemåte samles på Filmens hus i Oslo for å dele sine erfaringer fra produksjoner av originale og banebrytende filmer.

Mer om seminaret på
www.nfi.no/univers .

Annonse
Skroll til toppen