Annonse

Digital hverdag

Fra FILM&KINO la vi frem statusrapport og skisserte modeller for full utrulling. Også evalueringsrapporten for de to digitale forsøkene ble lagt frem. Forskernes konklusjoner bør vi alle ta inn over oss. Særlig viktig er denne:

”Overgangen til digital kino er ikke bare en overgang fra en teknologi til en annen, men kan ses som en overgang fra et statisk til et dynamisk teknologisk system. Det kan virke som om distributører og kinoer fortsatt tenker på systemet som analogt og statisk i forhold til filmdistribusjon og visninger. Distributørene sender den digitale filmen rundt som om den var et begrenset produkt, med begrenset varighet. Kinoene ønsker å installere et filmfremvisningssystem ”en gang for alle”. Pilotprosjektene har i hovedsak fokusert på å få det nye systemet opp og gå. Det er imidlertid grunn til å tro at de systematiske og organisatoriske implikasjonene og konsekvensene av denne overgangen vil bli omfattende og lite overskuelige.”

Med andre ord: Det er ikke nok å ha fokus bare på utrulling og installering av det digitale utstyret. Vel så viktig er det å fokusere på den nye situasjonen vi går inn i. Den digitale hverdagen vil ikke bare bety en ny måte å distribuere og vise film på, den vil også kreve en ny måte å tenke distribusjon og visning på. Satt på spissen; hvis vi ikke er i stand til å se og utnytte de muligheter til fleksibilitet og utvikling som det nye digitale utstyret gir oss, så kunne vi like godt ha fortsatt de analoge visningene.

Kinosjefenes seminar ble et første forsøk på å fokusere nettopp på disse endringene. Hva skjer i forholdet mellom distributør og kino? Hva skjer med arbeidsoppgavene innad på kinoen og kinoene i mellom? Hva skjer i forholdet mellom kinoen og lokalsamfunnet?

De fleste problemstillingene knyttet seg likevel til selve utrullingen. Når og hvordan skal den skje? Hva er viktig for kinoene nå?

Enkelt sagt er det viktigste for kinoene akkurat nå å sørge for å ha god kontakt med de kommunale myndighetene og motivere egne politikere. Dernest er det viktig å ha god kontakt med oss i FILM&KINO. Vi har i løpet av året holdt en rekke seminarer, både sentralt og regionalt, for i første rekke å informere politikerne. Vi har ment at det har vært viktig å få det økonomiske på plass først.

Over nyttår begynner en ny fase. Da må vi ut og snakke med kinoene; om utstyr, om planer, om kontrakter og om alle utfordringene som venter. Det må også skje regionalt og i mindre grupper. Fortsatt håper vi å kunne begynne utrullingen i 2009, men det er mye som skal på plass før vi kommer så langt. Så følg med etter hvert som invitasjonene til dialog kommer.

Lene Løken


Adm. direktør

Annonse
Skroll til toppen