Annonse

Den store skolekinodagen tirsdag 3. februar 2009

For å hjelpe kinoene i arbeidet med dagen, har vi som tidligere laget en liste over anbefalte filmer til dagen. Disse har filmstudieark (med et par unntak) og kan vises til redusert billettpris. Vi har også laget plakater og informasjonsark som kan lastes ned og skrives ut. Både plakater og informasjonsskriv finnes på bokmål og på nynorsk. Ta kontakt med barnefilmrådgiveren hvis du trenger hjelp til nedlasting og kopiering. Materiell og liste over anbefalte filmer kan laster ned nederst på siden.

Støtte til prosjekter under Den store skolekinodagen


Også i år gir FILM&KINO støtte til kinoer som vil tilby noe ut over rene filmvisninger på dagen. Dette kan være lærerkurs, animasjonsverksteder, besøk av en filmskaper etc. FILM&KINO dekker 50 prosent av kostnadene, med inntil 3000,- per kino. Søknadsskjema kan lastes ned nederst på siden, og frist for å søke er 16. desember.

Påmelding


Kinoenes påmeldingsfrist for Den store skolekinodagen er 16. desember. Påmelding per mail til
tonje@kino.no. Det er viktig at vi får registrert alle kinoer som deltar, for å kunne gi en best mulig oppfølgning til lokalpressen.

Barnefilmrådgiveren kan hjelpe til med å finne egnede filmer, foredragsholdere etc., det er bare å ta kontakt på e-post eller telefon. I år har vi som mål å kunne tilby alle kinoene som ønsker det et opplegg utover rene filmvisninger.

Vi minner også om at den kinoen som gjør best innsats under Den store skolekinodagen vinner prisen som Årets skolekino og kr 10.000,-.

Initiativtaker til Den store skolekinodagen er FILM&KINO, og det er de enkelte kinoene som arrangerer sin skolekinodag lokalt. Prosjektet er igangsatt for å sette fokus på viktigheten av skolekino.

Film hører hjemme i undervisningen, både som kunst og læremiddel. Film formidler kunnskap om verden og livet. Film rører ved følelser og stimulerer fantasien. Kunnskap om film fremmer verbal- og bildespråket, og ikke minst gir film en felles kunstopplevelse for hele klassen. Kinoen er utvilsomt den ideelle arena for den gode filmopplevelsen.

For spørsmål om Den store skolekinodagen, kontakt barnefilmrådgiver Tonje Hardersen

Annonse
Skroll til toppen