Annonse

Seminarer i 2009

Filmseminar for Oslo-lærere


Filmens hus, 25. februar

FILM&KINO arrangerer i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Oslo et dagsseminar for grunnskolelærere i Oslo. På programmet står filmanalyse og filmteori. Seminaret vil ta utgangspunkt i den islandske filmen
Uten dekning, som er fjerdeklassingenes filmtilbud i Den kulturelle skolesekken i Oslo. Program vil bli sendt ut i neste Skolekinonytt.


Film i skolen


Lillehammer, 1. – 2. april

Årets skolefilmseminar på Lillehammer vil som alltid finne sted under Amandus filmfestival, og i 2009 er datoene 1. – 2. april. Seminaret retter seg mot lærere, kinosjefer, kultur- og filmarbeidere. Vi vil videreføre praksisen med å ha en seminardel rettet direkte mot medielærere, og vil i tillegg ha et eget filmkurs for grunnskolelærere. Som vanlig vil hovedseminaret inneholde temaer som film i Den kulturelle skolesekken, handlingsplanen for filmsatsingen på barn og unge, kommende norske barnefilmer og debatt. Andre faste punkter er visning av de nominerte amandusfilmene, og det er også i år en mulighet til å delta på Amandusshowet. Program vil bli offentliggjort på nyåret, men sett av datoene allerede nå.

Annonse
Skroll til toppen