Annonse

FILM&KINOs tildeling av støttemidler 2008

Rikslanseringer 2008


Rikslanseringsordningen skal sikre ekstra kopier av særlig populær film til kinoer over hele landet og bidra til øket omløpshastighet på gode filmer med godt besøkspotensial. Ordningen sikrer små kinoer premiere på store filmer samtidig som de større kinoene.

FILM&KINO har aldri rikslansert flere filmer enn i 2008. Totalt har 18 filmer blitt rikslansert, hvorav ni av filmene er norske. Til sammenligning ble det i 2007 rikslansert 17 filmer (fem norske), og i 2006 15 filmer (fire norske).


Oversikt: Rikslanseringene i 2008

Garantier til norske filmer/minilanseringer 2008


P.g.a. det store antallet rikslanseringer av norske filmer, er det blitt innvilget færre garantier; til sammen seks mot åtte i 2007. Garantien sikrer produsent/distributør en støtte på kr 130 000 så lenge filmens besøk inntil et år etter premieren ikke overstiger 150 000. Ordningen avvikles fra nyttår, siden Norsk filminstitutt er tillagt ansvaret for all støtte til lansering av norske filmer. Siden kostnadene for disse garantiene inngår i et større budsjett for minilanseringer, har det i år vært mulig å bruke flere midler til å støtte internasjonale titler. Minilanseringene har fra ”gammelt av” vært forbeholdt kunstnerisk verdifulle filmer med et spesielt publikumspotensial, men har de senere årene blitt en svært differensiert ordning. Budsjettet brukes nå også til kopistøtte i perioder med filmtørke, og til filmer som er svært etterspurt av kinoene. Til og med mindre kvalitetsfilmlanseringer finner sin plass her, fordi budsjettet for kvalitetsfilm konsentrerer seg så sterkt om ekstra markedsføringsmidler til de filmene som innvilges kvalitetsfilmgaranti (se under).


Oversikt: Minilanseringer og garanti til norske filmer 2008

Kvalitetsfilmer 2008 og noen for 2009


På to år er det 10 færre titler som er blitt støttet gjennom FILM&KINOs budsjett for garantier, import- og kopistøtte. I 2006 omfattet budsjettet 47 titler, i fjor 42, og i år 37. Grunnen til dette er todelt. I fjor ble det besluttet å styrke markedsføringen av garantifilmene ytterligere og øke importstøtten til 100 000. Dette er blitt videreført i år, og over 700 000 er brukt til forsterket markedsføring. I tillegg kan det virke som om tendensen til at publikum er svært selektive i hva de vil se på kino nå også berører kvalitetsfilmrepertoaret. Av de 21 garantifilmene som får sitt økonomiske oppgjør i år er det kun fire som har spilt inn mer enn garantirammen (
Den andre siden,
Dykkerklokken og sommerfuglen,
Karamell og
Once), men de har til gjengjeld gjort det svært godt til garantifilmer å være. Betegnende er det at tre av disse filmene har nytt godt av FILM&KINOs forsterkete lanseringsstøtte. Besøket på mange av de øvrige titlene har vært tilsvarende dårlig. FILM&KINO, kinoene og distributørene må i framtida ha et kritisk øye til hvilke kunstnerisk verdifulle filmer som skal prioriteres for import og distribusjon med offentlig støtte.

For 2009 er allerede følgende titler innvilget garanti (sikrer filmene oppsetning i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Fredrikstad):
En helt kommer hjem (publikumsvinneren fra Haugesundfestivalen) og
Lornas stillhet (Beste manus i Cannes). Thailandske
Wonderful Town og den sitrende dokumentaren
Man on Wire er begge innvilget importstøtte for oppsetning i 2009.


Oversikt: Kvalitetsfilmstøtte i 2008

Barnefilmåret 2008


Året ble et tøft år for barne- og ungdomsfilmene, og vi ser at i spesielt sistnevnte kategori sliter de europeiske ungdomsfilmene med å oppnå et godt besøk innen målgruppa. Samtidig ser vi at norske ungdomsfilmer har blitt tatt godt i mot av sitt nasjonale publikum. Slik sett følger Norge en europeisk trend hvor økningen av den nasjonale andelen av kinobesøket går mest på bekostning av europeiske filmer, mens den amerikanske andelen holder seg mer stabil.

Denne trenden ser vi også på barnefilmene hvor det heller ikke i år var noen filmer som spilte inn garantirammen sin. Totalt ni filmer fikk innvilget garanti i år, samme antall som i 2007. Årets besøksvinnere er småbarnsfilmen
Mummitrollets farlige midtsommer med drøye 20 000 besøk, kun slått av
Laban spøker som passerte 21 000 besøkende. I det hele tatt har 2008 kunnet by på mange gode filmer for de aller yngste kinogjengerne. Blant de ni filmene som fikk versjoneringsstøtte i løpet året er det igjen en småbarnsfilm som går av med seieren, nemlig
Mamma Mø og kråka som nærmer seg 50 000 i besøk.


Oversikt: Barnefilmstøtte 2008

Lokale film- og kinotiltak i 2008


94 lokale tiltak har fått støtte i 2008. Dette er 7 flere tiltak enn i 2007. Av disse er hele 40 kvalitetsfilmtiltak (mot 25 i 2007), seks barne- og ungdomstiltak (mot fem i 2007), 26 er forbundet med lansering og markedsføring (mot 18 i 2007), 11 handler om seminarer og utredninger (mot ti i 2007). Resten (11) er diverse tiltak som jubileer, utekino og lignende (mot 25 ifjor). De siste årene har tiltak rettet mot kvalitetsfilm økt veldig.

Festivalstøtte 2008


Hele 30 festivaler har så langt fått støtte i 2008, syv flere enn i 2007. Til sammen kr 12 829 040 er utdelt så langt i år. Dette er kr 219 040 mer enn i 2007. Kr 2 000 000 er overført til 2009. Det har vært et spesielt år for festivalarbeidet da det nye festivalutvalget ikke ble opprettet før i slutten av mai. Dette har medført vanskelig saksbehandling for FILM&KINO. Festivalene har fått utbetalt forskudd kvartalsvis. Det har vært avholdt fire møter i det nye festivalutvalget.

Lokale informasjonstiltak 2008


FILM&KINO produserte radioprogrammer om 60 ulike filmer i 2008, samme antall som i 2007. Filmfokus-programmene retter seg mot lokale radiostasjoner. Filmer i kategoriene norske filmer, barnefilmer og filmer med et høyt besøkspotensial prioriteres. 16 av programmene var om norske filmer, 13 om barnefilmer. Lokalradioene informeres om utgivelsene via lokalradioforbundet.


Oversikt: Filmprogrammer for radio (Filmfokus) 2008

Det ble oversatt filmomtaler til nynorsk for 59 filmer i 2007. Dette er på linje med det som har vært oversatt de siste årene. Kategoriene som skal prioriteres er norske filmer, barnefilmer og filmer med et høyt besøkspotensial. Filmomtalene legges ut av de enkelte filmbyråer på Filmwebs mediaserver.


Oversikt: Nynorske filmomtaler 2008

Videostøtte 2008


Det ble gitt støtte til DVD-utgivelse av 106 filmer gjennom S-filmordningen i 2008. Dette er 39 færre filmer enn i fjor. Grunnen til nedgangen er at det i fjor ble bevilget ekstra midler til denne støtteordningen. Det er i tillegg gitt støtte til fire kortfilmutgivelser på DVD med til sammen 35 kortfilmer.


Oversikt: Videostøtte 2008

Annonse
Skroll til toppen