Annonse

Høy deltakelse på landsmøtet

Digitalisering av norske kinoer blir også denne gangen et viktig tema på landsmøtet, som innledes med seminaret ”Digitaliseringen av norske kinoer”. Her vil deltakerne bli oppdatert med siste nytt om status og fremdrift for digitaliseringen. Ikke minst omfatter oppdateringen status for avtalene med de store Hollywood-studioene, som er forutsetningen for anbudsrundene og for rekkefølgen i utrullingen. Det er forsatt ikke mulig å gi alle svar, men det vil bli orientert om prosessen videre mot utrullingen. På denne måten vil det være enklere for de ulike kommunene og kinoene å vite hva de skal forholde seg til fremover.

Seminarprogrammet kan lastes ned her.


Landsmøteforhandlingene


Landsmøtepapirene, årsmeldingen for 2008 og forslag til Handlingsplan for 2010/2011 er sendt ut tidligere.

Årets landsmøteforhandlinger vil, som det fremkommer av de tilsendte landsmøtepapirene, i stor grad dreie seg om økonomiske prioriteringer.

Praktisk informasjon


Med unntak av landsmøtemiddagen som er lagt til Sagbladfarbrikken og lunsjen som Hamar kommune inviterer til på Domkirkeodden, foregår alle aktiviteter knyttet til landsmøtet på Scandic Hotels Hamar, Vangsveien 121.
Klikk her for mer informasjon om hotellet, inkl. veibeskrivelse . Det settes opp busser tur/retur i forbindelse med landsmøtemiddagen og Hamar kommunes lunsj.

Landsmøteprogramet


Mandag 8. juni


Kl. 12.30 Lunsj


Kl. 13.30 Seminar: Digitalisering av norske kinoer


Kl. 19.00 Bankett, Sagbladfabrikken

Tirsdag 9. juni


Kl. 08.00 Registrering


Kl. 09.00 Landsmøteforhandlinger


Kl. 13.00 Hamar kommunes lunsj på Domkirkeodden


Kl. 15.30 Avslutning av landsmøtet

Annonse
Skroll til toppen