Annonse

Rekordoppslutning på teknisk seminar

Det var rekordstor oppslutning, med 116 deltakere, 25 forelesere, installatører og gjester.

Den første dagen foregikk på Filmens Hus. Jørgen Stensland (Film & Kino) innledet med en oppsummering av det store norske D-Kino-prosjektet og hvor vi står per i dag. Deretter var det innlegg av utenlandske innledere (på engelsk) om servere, projektorer og 3D. Frank van der Neeve fra Nederland holdt et innlegg om sine erfaringer med D-Kino og Alternativt innhold.

Dave Spilde fra Unique hadde laget en quiz med fine premier som ble avholdt før middag og sosialt samvær.

Dag to startet på Ringen Kino. Der fikk deltakerne befare anlegget og fikk demonstrasjon av digitalkino og 3D. Senterleder Robert Sigfusson innledet til dialog om erfaringer med å drive et heldigitalt kinoanlegg.

Siste delen av seminaret foregikk på Børsparken hotell. Deltakerne, som ble delt inn i to grupper, fikk undervisning av de tre kinotekniske installasjonsfirmaene Unique Cinema Systems, Nordic Digital Alliance og Hjalmar Wilhelmsen as.

I etterkant pågår det en spørreundersøkelse blant deltakerne, og ca. 70 % har svart. Av disse svarer over 92 % at seminaret var "Bra" eller "Veldig Bra", noe som tyder på at seminaret har vært vellykket.

Rolv Gjestland


S
eminararrangør

Annonse
Skroll til toppen