Annonse

Høring om tilskudd til filmfestivaler

Kommentarene er:

  1. I § 5 bør det spesifiseres hva som menes med formuleringen "Det gis ikke generelt driftstilskudd".
  2. Tilskudd til de utgiftskategorier som i § 5 er spesifisert som "konkrete filmrelaterte tiltak", vil ikke være tilstrekkelig til å dekke festivalenes støttebehov.
  3. Et rilskudd på 60 prosent av festivalens samlede budsjett, synes uproblematisk.
Annonse
Skroll til toppen