Annonse

Høring om endring i film- og videogramloven

Film & Kino ønsker at loven videreføres slik den er i dag, men deltar gjerne i et arbeid for å få frem informasjon om egnethet på en bedre måte enn i dag. Dette kan gjøres uten endring er i loven.

Les hele høringsuttalelsen her .

Annonse
Skroll til toppen