Annonse

Høring – den nye offentleglova

Bakgrunnen er at:

  • Forskriftsutkastet kan gi en uklar og tilfeldig offentlighetspraksis for den kommunale kinobransjen.
  • Plikten til å legge frem dokumenter etter offentleglova vil medføre en uforholdsmessig skade for en rekke kinobedrifter, især de små kinoene.
  • Vanskelig å kunne avgrense anvendelsen av unntaksbestemmelsen mot de kommunale kinoene som i hovedsak ikke driver i konkurranse med private aktører.

Les hele høringsuttalelsen her .

Annonse
Skroll til toppen