Annonse

Fordelingen av DKS-midlene er klar i juli

Det er søkt om alt fra støtte til Amandusfestivalen på Lillehammer, animasjonskurs ute i skolene og til turneer med regissører av ny norsk film. Søknadene blir behandlet i løpet av juni og alle som har søkt vil få svar innen 15. juli 2009. Liste over tildelinger blir offentliggjort i neste Skolekinonytt som kommer i begynnelsen av september.

Annonse
Skroll til toppen