Annonse

REClimate: – film for klima

Klimaendringen er et hett spørsmål, og ettersom dagens unge er morgendagens beslutningstakere er deres syn på klimautfordringen avgjørende for en bærekraftig framtid. Kanskje er det nettopp dine elever som sitter inne med den viktige kunnskapen og vinnerløsningene på klimautfordringen. La elevene lage en film for klimaet som en del av undervisningen.

REClimate er en felles nordisk kortfilmkonkurranse der ungdommene selv kan få sin stemme hørt. En film fra hvert land vil bli trukket basert på stemmegivning og en jury som består av en rekke kjente filmprofiler, artister og klimaeksperter.

Vinnerbidraget vil bli vist på en prisgalla i København den 11. november i forbindelse med det Nordiske Ministerrådets klimadag og kommer til å bli vist for verdens beslutningstakere på FNs klimamøte i København i desember. Vinnerfilmen vil også bli belønnet med 2000 euro.

Kriterier:

  • Alle ungdommer i Norden mellom 15-19 år er velkomne til å delta i konkurransen, og bidraget kan være individuelt eller fra hele klassen.
  • Filmen skal skildre klimakrisen og vekke tanker om hvordan vi skal håndtere klimaspørsmålet for en bærekraftig framtid.
  • Dette er en kortfilmkonkurranse og filmene kan være på maks sju (7) minutter med alle dialoger eller stemmer på norsk.

Fullstendige konkurranseregler, en inspirasjonsfilm og forslag til hvordan du kan gjøre filmingen til en del av undervisningen, bakgrunn for diskusjon og et verktøysett med kom-i gang-tips for filmskaperne finnes på
www.dvoted.net/reclimate. Her kan elevene også legge ut sine filmer, se på andres filmer og stemme på de forskjellige bidragene.

Gjør klimafilmkonkurransen til en del av undervisningen din i august/september. Fra og med den 24. august kan filmene legges ut på hjemmesiden. Siste frist for elevenes klimafilmbidrag er den 23.oktober.

Lurer du på noe, ta kontakt med
josefin@reclimate.net
”REClimate – lag en film for miljøet” organiseres av Foreningene Nordens Forbund (FNF) i samarbeid med dvoted.net, en nordisk filmfellesskap for unge filmskapere, FNs regionale informasjonskontor UNRIC, nordisk Ungdomsfilmfestival i Tromsø NUFF samt de Nordiske FN-sambandene. Hovedfinansiør er det Nordiske Ministerrådet.

Annonse
Skroll til toppen