Annonse

Full oppslutning fra kinoene

Anbudsdokumentene for utstyr og systemintegratortjenester er lagt ut i de databaser som er tilgjengelige for slikt. Det er lagt ned et enormt arbeid for å få alle relevante dokumenter (og det er ikke få) for alle de ti anbudsregionene slik at de er best mulig for kinoene og samtidig innenfor de klart definerte grenser for hva det er anledning til å ta med i slike dokumenter. Arbeidsgruppen, bestående av advokater, rådgivere og egne ansatte, fortjener stor honnør for innsatsen. Stor takk også til involverte kinoer som har kommet med innspill og backet opp under prosessen.

Frist for innlevering av tilbud er satt til 4. januar 2010. Ut fra dette regner vi med å kunne inngå avtale med systemintegratorene i siste halvdel av januar, og utrullingen forhåpentligvis kunne være i gang i løpet av mars måned.

Men mye arbeid gjenstår. Nå vil vi fokusere på operasjonelle rutiner for rapportering og betaling. Vi fortsetter også dialogen med de ikke-amerikanske distributørene, som så langt ikke har villet inngå avtaler med den økonomiske modellen som er innarbeidet i de amerikanske avtalene.

Mer informasjon om dette er lagt ut under Kinoinfo på
Kinobasen .


(Lenken til Kinobasen ligger på kinosidene i de nye nettsidene).

Annonse
Skroll til toppen