Annonse

Filmsatsing for førskolebarn

Film & Kino og Norsk filminstitutt lanserte nylig en handlingsplan for perioden 2009-2011 der også førskolebarn er en del av filmsatsningen. Den ønsker å tilrettelegge for økt samarbeid mellom skole- og fritidsordninger, og mellom utdannings- og kultursektorene med formål om økt kompetanseheving og talentutvikling.

Medietilsynet ser det som svært hensiktsmessig at man nå inkluderer førskolebarn i filmsatsningen, slik at man flytter blikket ned i alder for å sikre gode medieerfaringer i hele oppveksten. I handlingsplanen kan du blant annet lese at barn opp til 6 år først og fremst møter film i egne hjem og som kinopublikum. Likevel har denne gruppen et høyt forbruk av visuelle medier, spesielt gjennom fjernsynets barnekanaler. Derfor ønskes det å tilby et bredt mangfold av kvalitetsfilm som kan nå gruppa i hjemmene, på kinoene og i barnefilmklubbene. Inkluderingen av førskolebarna i filmsatsingen er etter Medietilsynets syn et godt grep for å ta på alvor at medier er en vesentlig del av denne gruppens hverdag.

I forhold til den filmkulturelle dannelsen og tidlig talentutvikling må barn og unge stimuleres til å se og oppleve film, forstå film og uttrykke seg med film. De fleste barn i Norge går i barnehage, og styrking av filmtilbudet og filmkompetanse hos barnehageansatte vil derfor være et satsingsområde. Det skal i samråd med Medietilsynet lages en egen informasjonskampanje for trygg bruk av film i barnehagene og seminarer for barnehageansatte.

Tiltak rettet mot barnehager skal øke kjennskapen til norske filmproduksjoner gjennom distribusjon av filmstudieark til egnede filmer, og ved å tilby egnede barnehagevisninger. Utenfor barnehagen skal barna nås gjennom årlig produksjon av minst to langfilmer egnet for barn under 7 år, støtte til import av kvalitetsfilmer for førskolebarn, organisering av barnefilmklubber og egne tiltak for å øke kjennskapen til norsk film i målgrupper som benytter seg av dvd og klikkefilm.

Handlingsplanen er utarbeidet av Film & Kino og Norsk Filminstitutt og er utarbeidet på oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet.

Annonse
Skroll til toppen