Annonse
Små føtter setter store spor

BarneBIFF

DKB har som mål å samarbeide med kunst og kulturlivet i byen, også i forhold til festivaler og markeringer. Det har tidligere vært samarbeidet med musikkfestivalene Bergenfest, Borealis og Bajazz, så nå også film; BIFF.

DKB tok våren 2007 initiativ til å starte filmfestival for barn. Resultatet er blitt kortfilmvisninger for barnehagebarn med påfølgende filosofiske samtaler, visninger av barnas egen filmproduksjon pluss seminarer for ansatte i barnehagene og kunstnere som har vært inne i prosjektet.

Film er et medium mange barn har et forhold til, men ikke nødvendigvis et bevisst forhold til. Dette ønsker blant annet dette initiativet å gjøre noe med. Ved å bevisstgjøre et ungt filmpublikum om hvordan man jobber skapende i kunstneriske prosesser og ved å gi de redskaper til å reflektere, vil de oppøve kvalitativ kompetanse til å velge/velge vekk.

Det er et stort behov både blant personale i barnehagen, og i filmmiljøet for å lære metoder og oppøve tekniske ferdigheter med hensyn til filmskaping med barn. Dette prosjektet har inspirert mange barnehager og filmskapere som aldri tidligere har jobbet med barn til å tenke nytt og annerledes i forhold til mediet.

Barnehagebarn lager film

I løpet av våren 2009 har fire utvalgte barnehager som er med i DKB laget film i samarbeid med en filmskaper. Filmene ble vist på Cinemateket USF mandag og tirsdag formiddag under BarneBIFF. Barnehagebarn fra flere barnehager fylte salen. I tillegg til barnehagefilmene ble det vist to filmer fra det bergensbaserte produksjonsselskapet Semaforfilm sitt prosjekt Drømmer. Det ble vist en film om en gutt som drømmer om å bli proff fotballspiller og en film om to jenter som drømmer om å bli ballettdansere. Etter visningen av filmene fortalte noen av barna om hva de drømmer om. Filmskaperne fra Semaforfilm skal i løpet av vinteren ut i noen utvalgte barnehager og lage filmer om drømmene til disse barnhagebarna.Årets barnehagefilmer som ble vist under BarneBIFF:

Plask: Klosteret barnehage i samarbeid med Aslak Helgesen og DigitalteatretDen vesle larven Aldrimett: Salhus barnehage i samarbeid med Anne ReeSmå føtter setter store spor: Morvikbotn barnehage i samarbeid med Frøken Hellesøy FilmEn tur på månen: Bortigard barnehage i samarbeid med Turid Rogne

Annonse
Skroll til toppen