Annonse

Gullsekken 2010

Gullsekken er Den kulturelle skolesekkens egen pris på kr 100 000 som deles ut til beste skole og beste produksjon. Mer informasjon om prisen og tidligere vinnere kan dere finne på
Gullsekkens hjemmesider

Film & Kino er nasjonal aktør for film i Den kulturelle skolesekken, og er sammen med fylkene de som melder inn nominerte til sekretariatet. Alle kan komme med innspill til fylkene og Film & Kino. Fristen for dette er 15. januar og skjemaet for dette ligger på Gullsekkens hjemmesider.

Om skolene

Dere skal foreslå skoler som viser at de legger til rette for at alle elevene gjennom sin skoletid får møte profesjonell kunst og kultur i alle sjangre, og at de integrerer kunst- og kulturmøter i skolens øvrige virksomhet. Forslagene skal ha en begrunnelse med hvorfor nettopp denne skolen fortjener kr 100 000. Fylkene kan nominere skoler fra eget fylke, mens de nasjonale aktørene kan nominere skoler fra hele landet. Også videregående skoler kan nomineres.

Om produksjonene

Forslag på produksjoner skal være begrunnede og godt dokumentert med dvd eller lignende. Alle kan nominere produksjoner fra hele landet. Det skal være høy kvalitet i alle ledd av produksjonen, både med hensyn til kunstnerisk og/eller kulturfaglig idé og innhold, teknisk og praktisk gjennomføring samt tilrettelegging for elevene.

For spørsmål om Gullesekken kan dere
kontakte sekretariatet for Den kulturelle skolesekken ved Astrid Holen.

Annonse
Skroll til toppen