Annonse

Film & Kinos tildelinger av støttemidler 2009

Fullstendige oversikter over tildelingene fra de ulike støtteordningene kan lastes ned fra høyrespalten.

Rikslanseringer 2009

I 2009 ble det rikslansert 15 filmer, hvorav 5 var norske. Dette er tre rikslanseringer færre enn i 2008 hvor 18 filmer (6 norske) ble rikslansert. Årsaken til nedgangen i antall lanseringer skyldes en reduksjon i rikslanseringsbudsjettet.

Rikslanseringsordningen skal sikre ekstra kopier av særlig populær film til kinoer over hele landet og bidra til øket omløpshastighet på gode filmer med godt besøkspotensial. Ordningen sikrer små kinoer premiere på store filmer samtidig som de større kinoene.

Kontaktperson: Grethe Næss

Minilanseringer og teksting av norske filmer

Inntil i år brukte Film & Kino ca én million årlig på lanseringsgarantier til norske filmer. Fra og med 2009 overtok Norsk filminstitutt ansvaret for all støtte til lansering av norske filmer, mens Film & Kino fikk ansvaret med å bekoste og administrere en ordning for teksting av norske filmer; en ordning som til da hadde vært administrert av Film & Kino på vegne av Kulturdepartementet. Den millionen som tidligere ble brukt på garantier er i 2009 blitt brukt til å tekste alle kopiene av
Jernanger,
Upperdog,
Vegas og
Engelen. Første film som vil gjøre seg nytte av ordningen i 2010 er
Tomme tønner (Euforia Film).

I samme budsjett som for tekstingen ligger det kr. 750 000 til minilanseringer, dersom hele millionen til teksting brukes. Minilanseringene har fra ”gammelt av” vært forbeholdt kunstnerisk verdifulle filmer med et spesielt publikumspotensial, men har de senere årene blitt en svært differensiert ordning. Budsjettet brukes nå også til kopistøtte i perioder med filmtørke, og til filmer som er svært etterspurt av kinoene. I 2009 har det vært budsjettmidler til å støtte ni filmer med totalt 43 kopier (se egen liste i høyrespalten).

Kontaktperson: Håkon Skogrand

Kvalitetsfilmer 2009 og allerede mange for 2010

På tre år er det 12 færre titler som er blitt støttet gjennom Film & Kinos budsjett for garantier, import- og kopistøtte. I 2006 omfattet budsjettet 47 titler, i 2007 42, i fjor 37, og i år 35. I år er det antall garantifilmer som er lavest, fordi Film & Kinos styre innstilte overfor landsmøtet i juni at årets kvalitetsfilmbudsjett skulle reduseres med en halv million. Det var derfor liten aktivitet i første halvår, og desto kraftigere aktivitet ut året da landsmøtet besluttet å ikke kutte i budsjettet. Regnskapet for garantiordningen følger ikke kalenderåret for oppsetninger, så selv om kun 14 garantifilmer hadde premiere i 2009, er det 19 titler som skal gjøres opp økonomisk. Tendensen til at publikum er svært selektive i hva de vil se på kino, holder seg. Som i fjor er det kun fire av de filmene som får sitt økonomiske oppgjør i år som har spilt inn mer enn garantirammen (
Maria Larssons evige øyeblikk,
Tilbake til Yorkshire,
Klassen og
Jeg har elsket deg så lenge), men i tillegg ble det ubetydelige utbetalinger på garantiene til
La den rette komme inn og
En julefortelling. De tre siste årene er en større del av budsjettet blitt brukt til lokale lanseringsfremstøt for utvalgte garantifilmer på de syv garantikinoene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Fredrikstad, og det er hyggelig at to av filmene som har spilt inn garantirammen har nytt godt av denne forsterkete lanseringsstøtten. En tilsvarende støtte til
Sin Nombre og
Fryktelig lykkelig har dessverre ikke vært like vellykket, så håpet nå er at et ekstra tilskudd til julelanseringen av
Det hvite båndet skal få den ønskete effekt.

Den forsterkete aktiviteten denne høsten gir seg også utslag ved at det allerede er innvilget garantier til syv filmer med premiere i 2010 (som sikrer filmene oppsetning på de syv nevnte kinoene):
CasaNegra (Europa Film),
Oppbruddet (Fidalgo),
Fish Tank og
Mary & Max (begge Arthaus),
Country Teacher og
London River (begge Filmoptimistene), pluss Tour de Forces
Gylne tider. Tilsvarende er hele fem titler innvilget importstøtte for premiere neste år:
Polytechnique (Arthaus),
Velkommen (Fidalgo),
Dogtooth (Tour de Force),
Moon (Filmoptimistene) og
La nana (ActionFilm).

Kontaktperson: Håkon Skogrand

Rekordsterkt norsk barnefilmår 2009

2009 går inn som det sterkeste barnfilmåret noensinne. Til sammen har de fem norske barnefilmene som er produsert i år trukket én million norske barn, foreldre og besteforeldre på kino i løpet av året. Dette overgår tidligere toppår med hele 200 000 i besøkende. Det er hovedsakelig
Knerten og
Julenatt i Blåfjell som har dratt det største lasset, men også den fjerde filmen om Olsenbanden jr.,
Olsenbanden jr. Det sorte gullet, og
ORPS – the movie har gått bra. Alle disse filmene er rikslansert av Film & Kino. Den eneste filmen med et originalskrevet manus og et ukjent univers –
Bestevenner, har derimot slitt litt med å finne sitt publikum, men kan fort trekke en del skolekinobesøk i det kommende året.

Rekordtilstrømningen på de norske filmene har dessverre ikke smittet over på de utenlandske kvalitetsfilmene, som heller ikke i år har fått et så høyt besøk som de fortjener. Blant garantifilmene er det småbarnsfilmen
Laban – verdens snilleste spøkelse som har trukket flest med sitt besøk på 20 000. Nest best er den nederlandske oppfølgeren
Hest er best 2
– Winky rir igjen med halvparten så mange. Støtten har i år gått til svært forskjellige filmer som gamle filmklassikere, japansk animasjonsfilm, russisk dukkefilm og belgisk 3-D animasjon. Den samme variasjonen ser vi blant nasjonalitetene til de åtte filmene som har fått versjoneringsstøtte, men her er animasjonsfilmen totalt dominerende. Det er bare én live-action film som har fått støtte, nemlig den nederlandske småbarnsfilmen
Rumpetroll og froskeegg, som har premiere neste år. Av filmene som gikk opp i år er den suverene vinneren
Gubben & Katten – glemligheter med sine 60 000 besøk.

Kontaktperson: Tonje Hardersen

Skolekinotiltak 2009

Det har blitt avviklet 29 lokale skolekinotiltak på kinoer i 2009. Alle disse har fått støtte fra Film & Kino. Kr 771 200 er fordelt på 29 kinoer i løpet av 2009 etter søknad. Skolekino med visning av ungdomsfilmen
Vegas (Gunnar Vikene 2009) med påfølgende møte med regissør eller noen av skuespillerne fra filmen har vært det mest populære tiltaket.
Engelen (Margreth Olin 2009) har også vært på runde som skolekino med støtte fra Film & Kino. Animasjonsverksteder og møte med filmskaper har også vært gjennomgående som skolekinotiltak på noen kinoer.

Til sammenligning ble skolekinotiltakene i 2008 fordelt etter søknad på 37 tiltak. Kr 882 500 ble fordelt mellom 31 kinoer til skolekinotiltak.

Kontaktperson: Hilde Kjos

Den kulturelle skolesekken 2009

Av de 72 søknadene (kr 7 152 654) som kom inn til fordeling av filmmidler i Den kulturelle skolesekken har 63 av tiltakene blitt innvilget med støtte. Kr 3 579 900 er fordelt på 63 tiltak som er ute og skal ut i skolene gjennom den kulturelle skolesekken 2009/2010.

Det er en vesentlig økning i antall søknader i forhold til 2008 hvor det ble fordelt kr 3 521 000 på 49 filmtiltak i Den kulturelle skolesekken.

Kontaktperson: Hilde Kjos

Lokale film- og kinotiltak 2009

77 lokale tiltak har så langt (3. desember) fått støtte i 2009. Dette er 14 færre tiltak enn i 2008. Av disse er 26 kvalitetsfilmtiltak (mot 40 i 2008), 12 barne- og ungdomstiltak (mot 6 i 2008), 21 er forbundet med lansering og markedsføring (mot 26 i 2008), 8 handler om seminarer og utredninger, (mot 11 i 2008). Resten (10) er diverse tiltak som jubileer, utekino (5) og lignende (mot 11 i fjor). Nedgangen kan forklares noe med at det er en del større prosjekter i år, samt samarbeidsprosjekter mellom flere kinoer. Vi må også regne med at det er noen flere søknader som blir behandlet før året er omme slik at totalen blir som tidligere.

Kontaktperson: Jørgen Stensland

Festivalstøtte 2009

Hele 42 festivaler har fått støtte i 2009. Det er fem festivaler mer enn i 2008. Til sammen kr 15 263 010 er blitt utdelt til festivalene.

Kontaktperson: Jørgen Stensland

Videostøtte 2009

180 spillefilmer og dokumentarfilmer fikk videostøtte i 2009, blant disse 25 norske klassikere tekstet for hørselshemmede. 25 norske kortfilmer fikk også videostøtte, mens seks nye norske filmer har fått støtte til synstolking. Først ute av disse er
Vegas, som har premiere i år, mens de fem andre først kommer ut i 2010 (se oversikt som kan lastese ned i høyrespalten).

Kontaktperson: Erik Zmuda

Lokale informasjonstiltak 2009

Film & Kino produserte radioprogrammer om 60 ulike filmer i 2009, samme antall som i 2008. Filmfokus-programmene retter seg mot lokale radiostasjoner. Filmer i kategoriene norske filmer, barnefilm og filmer med et høyt besøkspotensial prioriteres. 13 av programmene var om norske filmer, 15 om barnefilmer. Lokalradioene informeres om utgivelsene via e-post og lokalradioforbundets nyhetsbbrev.

Det er oversatt filmomtaler til nynorsk for 68 filmer i 2009. Dette er ni flere enn i 2008. Filmene som har vært prioritert er i kategoriene norske filmer, barnefilmer og filmer med et høyt besøkspotensial. De oversatte filmomtalene legges ut av de enkelte filmbyråer på Filmwebs mediaserver.

Kontaktperson: Nina Bræin

Annonse
Skroll til toppen