Annonse
Barn på kino. Foto: Barnefilmfestivalen i Kristiansand

Stadig yngre mediebrukere

Sammenlignet med Medietilsynets tidligere undersøkelser er nå 37 prosent av norske 9 til 16-åringer under 6 år første gang de var på nett, mot 28 prosent i 2008.

Guttene begynner å bruke nett før jentene, 43 prosent av guttene svarte at de var 6 år eller yngre første gang de var på nett, mens 31 prosent av jentene var det.

På den andre side viser undersøkelsen at barna sier at de på en vanlig dag bruker 77 minutter på DVD/video-seing, 113 minutter på TV-titting og 124 minutter på internett (gjerne samtidig). Dette er også økende tendenser, barn vokser i altså opp med mange typer bildemedier rundt seg.

Dersom blikket vender tilbake til kinosalen, og den er full av barnehagebarn, vet vi nå litt mer om den medieverden barna skal inn i. Et mer helhetlig syn på barndom i dag inkluderer alle medieuttrykk som gir erfaringer barna bygger sin kunnskap og kompetanse på. Fellesopplevelsene barna får fra kinosalen med gode pedagogiske opplegg i barnehagen, kan gi verdifulle erfaringer til å senere håndtere andre medieuttrykk på en god måte.

Annonse
Skroll til toppen