Annonse

Støttemidler til filmfestivaler

Det er utarbeidet et nettbasert søknadsskjema som alle søkere (filmfestivaler) må fylle ut. Skjemaet har en søknadsdel og en rapportdel slik at man kan sammenholde mål og dokumenterte resultater. Opplysninger utover dem som oppgis i det elektroniske skjemaet det vises til over, sendes elektronisk som vedlegg til det nettbaserte søknadsskjemaet.

Søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst kan hentes fra lenker i høyrespalten.OBS! Søknadsskjemaet er virksomt fra torsdag 25. mars kl 15:00.

Spørsmål kan rettes til:


Film & Kino, avd.dir. fagavdelingen, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo.


Telefon: 22 47 46 25, Faks: 22 47 46 99, E-post:
post@kino.no.

Annonse
Skroll til toppen