Annonse

Global forsinkelse på projektorer til kinoene

Nytt antatt sluttidspunkt for utrullingen vil være i juni 2011 i stedet for begynnelsen av mai samme år. For den totale gjennomføringen er dette ingen vesentlig forsinkelse. For enkelte kinoer medfører de praktiske tilpasningene dessverre at den interne rekkefølgen for når kinoen digitaliseres kan være endret. I hovedsak er likevel rekkefølgen den samme som i forrige utrullingsplan. Likeledes er hensynet knyttet til lokal konkurranse også opprettholdt i så stor grad som mulig.

Denne type hendelser med påfølgende forsinkelser ligger utenfor både Film & Kinos og de nasjonale samarbeidspartnernes kontroll, og de er vanskelige å gardere seg mot.

Den nye utrullingsplanen vil ikke bli endret med mindre det kommer nye uforutsette forsinkelser, eller hvis det er mulig å justere opp tempoet for å få en raskere utrulling.

Ny utrullingsplan, som viser når hver enkelt kino er planlagt digitalisert, er tilgjengelig på Film & Kinos nettsider. Spørsmål om enkeltkinoer kan rettes direkte til vedkommende kino.

Annonse
Skroll til toppen