Annonse

Utrullingen er godt i gang

Utrullingsplanen er blitt endret, og vi har full forståelse for at mange er skuffet over at utstyret kommer senere enn først antydet. Dette skyldes en tilnærmet monopolsituasjon i markedet som har gitt et globalt leveranseproblem som ligger utenfor det som er gitt norske aktører å kontrollere. Vi vet at både Unique og NDA har gjort alt som har stått i deres makt i denne situasjonen, og forholdene tatt i betraktning er det tilfredsstillende at den nasjonale utrullingen likevel er ferdig i juni 2011.

Kommende utfordringer

Det er grunn til å anta at det året som nå kommer blir vanskelig for hele bransjen. Kombinasjonen av digital utrulling og opprettholdelse av 35 mm visning på de kinoene som ennå ikke er digitalisert, krever smidighet. Tilgjengeligheten på film, både digitalt og analogt, kan være problematisk i denne overgangsperioden.

Film & Kino kan til en viss grad gå inn med kopistøtte, men kan sannsynligvis ikke på noen måte dekke det samlede behovet hos kinoene. Det blir derfor viktig at alle parter er innstilt på fleksibilitet i denne perioden, som tross alt er kortvarig.

Seminaret 25. juni

Til slutt vil vi komme med en oppfordring om at flest mulig prøver å få til å komme på vårt seminar den 25. juni. Vi er klar over at datoen på ingen måte er optimal, men det er den enste mulige før sommeren.

Med ønske om en god sommer!

Annonse
Skroll til toppen