Annonse

Innmeldingsfrist for produksjoner til DKS i Troms

Spørsmål kan rettes til:

Koordinator for grunnskolen:


Marianne Linløkken: tlf. 77 78 86 56, e-post:
marianne.linløkken@tromsfylke.no

Koordinator for videregående skole:


Helle Ramstad: tlf. 77 78 86 59, e-post:
helle.ramstad@tromsfylke.no

Annonse
Skroll til toppen