Annonse
Foto: Norsk filminstitutt

Ny innkjøpsordning for dataspill til bibliotekene

I Statsbudsjettet for 2011 får bibliotekene 2 millioner til å kjøpe inn norske dataspill. Den nye innkjøpsordningen har bakgrunn i Spillmeldingen (St.meld. nr. 23, 2008-2009), hvor det ble foreslått at det skulle opprettes en egen innkjøpsordning for dataspill til norske bibliotek. Allerede i fjor vinter startet arbeidet med innkjøp av spill til norske biblioteker. I anledning den første nasjonale spilldagen, arrangert av 50 norske biblioteker, ga regjeringen 260.000 kroner til innkjøp av spill til bibliotekene. Dataspill har blitt et sentralt kulturuttrykk og er en viktig del av særlig barn og unges kultur- og mediehverdag. Markedet domineres i dag av utenlandske spill. Det er derfor behov for å sikre barn og unge tilgang til alternative produksjoner med norsk språk og innhold, mener Kulturdepartementet.

”Dette er veldig positivt, det er noe vi har kjempet for i mange år. Jeg håper det blir bra for norske barn å få tilgang til norske spill, på denne måten. I tillegg er det enda en liten aksept av spill som kultur”, sa styremedlem Jørgen Tharaldsen i Produsentforeningen til Dagbladet da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober.

”Innkjøpsordning er noe bransjen har ønsket seg lenge og det er flott at dette nå ser ut til å komme på plass neste år. Spillene vil bli spredt utover landet og enda flere barn vil få mulighet til å teste de norske spillene”, sier Kaja Hench Dyrlie, produksjonsrådgiver for spill ved Norsk filminstitutt.

Annonse
Skroll til toppen