Annonse

Veien mot ny handlingsplan for filmsatsingen på barn og unge

Tonje Hardersen, barnefilmkonsulent i Film & Kino forklarer bakgrunnen for seminareet Film i skolen – pit stop workshop:

– I perioden 2009-11 har Film & Kino hatt ansvar for filmsatsingen på barn og unge i skolen i samarbeid med Norsk filminstitutt og de regionale filmsenterne. Målene fra handlingsplanen som Kulturdepartementet har godkjent er i hovedsak oppfylt for denne perioden og Film & Kino er i full gang med å planlegge neste periode.

De store omveltningene på mediefeltet innebærer også utfordringer for mediepedagogene. Hva skal film- og medieundervisningen i skolen handle om når enhver dvd med ekstramateriale inneholder ti ganger så mye materiell og eksempler som et filmstudieark? Hvordan kan skolen støtte og utfordre barn og unges utforskning av universer på spill, tv og internett?

– Prosjektmidlene som Film & Kino deler ut skal styrke innovasjon på området, sier Tonje Hardersen, og en av målsettingene med Pit stop-workshopen er helt klart å inspireres til helt nye innfallsvinkler. Hva kan vi gjøre i tillegg til dagens læreropplegg, kunstnermøter og egenproduksjon?

Mangler opplegg for de aller minste


Da Film & Kino i samarbeid med fylkeskontaktene for film i Den kulturelle skolesekken (DKS) produserte en
ressursbank med de beste DKS-prosjektene til inspirasjon og utveksling mellom fylkene, ble det klart hvilke områder som bør styrkes.

– Det er rikelig med tilbud på unges egenproduksjon og kunstnermøter på filmområdet, sier Hardersen. Når det gjelder opplegg for de minste, barnehage og de laveste trinnene i skolen, er det langt færre, både av filmer som egner seg til visning og opplegg til diskusjon og egenproduksjon.

Workshopen henter inspirasjon fra både Norge, Sverige og Danmark for å vise frem konkrete tiltak for de yngste, blant annet vil den svenske spillprodusenten Linus Feldt delta med sine erfaringer fra film og spill-samarbeid. Linus har produsert spill fra Astrid Lindgren-universet såvel som Lasse-Majas dektektivbyrå. Han driver i dag websitet
Barnvärlden, en portal for barns opplevelser på nettet.

Opplegg på tvers av medier


Ressursbanken avdekker også en mangel på gode opplegg om andre medieuttrykk enn film. I perioden med nåværende handlingsplan har Kulturdepartementet også innlemmet videospill som et kunstuttrykk i Den kulturelle skolesekken.

– Her er vi i startgropa, sier Tonje Hardersen, og vi ønsker inspirasjon til arbeidet med handlingsplanen fra både tv- og spillbransjen.

Den danske barnekanalen Ramasjang har laget en
spillgenerator hvor barn kan skape egne spill på kort tid, og samtidig få innblikk i de kreative valgene ved å designe gameplay for spillene de selv liker å spille. Frederik Hansen fra Danmarks radio presentere arbeidet med Spilfabriken på workshopen og hvilke erfaringer Danmarks allmenkringkaster har med barns egenproduksjon.

Resultat av workshopen


Deltakerne på workshopen skal etter inspirasjonsdelen arbeide konkret med forslag til aktører og opplegg som kan involveres i å støtte innovasjon på det mediepedagogiske feltet. Film & Kino har i etterkant ansvar for å ta innspillene videre med i arbeidet med den nye handlingsplanen.

De 30 ekspertene Film & Kino samler i Haugesund er spesielt invitert til denne lukkede workshopen. Kjenner du til noen som har mye å bidra med på feltet, kontakt Tonje Hardersen.

Annonse
Skroll til toppen