Annonse

Kinomanualen er klar

Manualen er delt inn i to deler: En med fokus på krav til prosjektering, prosesser og ferdigstilling av kinoanlegg, og en med fokus på kinodrift i Norge i går, i dag og i fremtiden. Den ligger både ilgjengelig under Aktuelle lenker til høyre på siden og under Fagpublikasjoner.

Bakgrunn

Film & Kinos landsmøte vedtok i 2008 å støtte et prosjekt der det skulle avsettes midler til et toårig dokumentasjonsprosjekt som skulle resultere i en manual for kinodesign. Forslaget ble lansert av Oslo kommune og Oslo kino.

Manualen ble først utgitt som en bok, publisert til landsmøtet i 2010. Nå er manualen også lagt ut på nettet, slik at den kan oppdateres med ny kompetanse på senere tidspunkt og dermed være tidsaktuell. Artiklene er skrevet av forkjellige bidragsytere med tilknytning til områdene de beskriver.

Den originale styringsgruppen for manualen besto av Ivar Halstvedt, Oslo kino (leder), Per Magne Reitbakken, Trondheim kino. Kikkan Thronsen, Bergen kino, Jonas Yngfalk, SF-kino, Rolv Gjestland og Jørgen Stensland, Film & Kino. Den nettbaserte manualen er utarbeidet av Rolv Gjestland i samarbeid med Nils Tveten i Filmweb.

Annonse
Skroll til toppen