Annonse

Den kulturelle skolesekken

Fra 2016 fordeler Norsk filminstitutt prosjektmidler på kr 3 000 000. Prosjektmidlene går til filmprosjekt og formidling av film som kunstform til elever, i grunn- og videregående skole, og elevene har fått møte og samarbeide med profesjonelle filmskapere.

Rettigheter og billettpriser
Film & Kino har ingen forhandlingsrett når det gjelder billettpriser, utøverhonorarer eller rettighetshonorarer, men har i samarbeid med bransjen og de øvrige kulturområdene kommet fram til anbefalte takster. For tiden er dette en billettpris på kinoforestillinger på kr 50 per elev. Her inkluderes alle rettigheter og kinoens utgifter til forestillingen. Rettighetshonorar eller vederlag til produsenten for filmer som ikke er i ordinær (kino)distribusjon er per i dag satt til kr 400 inkl. moms per dag. Dette vil typisk gjelde forestillinger på skolene fra dvd eller strømming. Kortfilmsamlinger vil normalt gjelde som en film, og det anbefales da et samlet vederlag på kr 400 inkl. moms per dag. Standardtakst for utøverhonorar fastsettes av fylkeskommunene.

Generelt
DKS er et profesjonelt kunsttilbud til alle elever i grunn- og videregående skole. På hjemmesiden til Den kulturelle skolesekken ligger det en oversikt over kontaktpersoner i de enkelte fylkene, kommende seminarer og rapporter, de andre nasjonale aktørene samt historikk og målene for DKS.

Lenke til Den kulturelle skolesekken

Annonse
Skroll til toppen