Annonse

Teknisk seminar

Seminaret starter mandag 28.11 kl. 1100 og avsluttes tirsdag 29.11 ca. kl. 1500. Program for seminaret, som finner sted i Lørenskog Hus (Lørenskog kino), vil bli publisert senere.

Dersom kinoen ønsker å melde en eller flere deltakere på seminaret, ber vi om at det fylles ut ett skjema for hver deltaker:

https://web.questback.com/filmkino/teksem11/

Deltakeravgift


Deltakeravgiften er kr 1 500. Den dekker seminaret, lunsj og middag den 28. samt lunsj den 29.11.


Giro for betaling av deltakeravgiften sendes ut med bekreftelsen for deltakelse.

Støtte


For støtteberettigede deltakere dekkes 50 prosent av dokumenterte reiseutlegg, begrenset oppad til kr 1 500. I tillegg ytes kr 250 i støtte til dem som overnatter på hotell.

Det gis støtte til én eller flere deltakere per kino, avhengig av kinoens størrelse:


Kinoer med besøk over 200 000 per år: 3 deltakere.


Kinoer med besøk mellom 100 000 og 200 000: 2 deltakere.


Kinoer med besøk under 100 000: 1 deltaker.

Kinoen kan melde på flere deltakere, men får ikke støtte ut over det som fremkommer ovenfor.

Program


Det legges opp til mest mulig praktiske forelesninger, basert på utstyret som er levert gjennom dkinoordningen. Foreleserne vil for en stor del være teknikere fra systemintegratorene.


Flere detaljer om programmet vil komme etter hvert.

Deltakerantall


Det er plass til ca. 100 deltakere. Dersom det kommer flere påmeldinger enn det er plass til, vil vi prioritere de støtteberettigede deltakerne og deretter de som er tidligst ute med påmeldingen.

Påmeldingsfrist


Påmeldingsfristen er 20. oktober 2011.

Annonse
Skroll til toppen