Annonse

Digitaliseringen

Digitaliseringen av de norske kinoene har de siste årene vært den viktigste omstillingen bransjen har stått overfor. Film & Kino har vært ansvarlig for planlegging og koordinering i hele prosessen. Som en av svært få aktører i verden fikk Film & Kino og dermed de norske kinoene Virtual Print Fee-avtaler med alle de seks store Hollywood-studioene, noe som har vært avgjørende for denne gjennomføringen. Likeledes ble det inngått avtaler med de norske uavhengige filmdistributørene.

Et av målene med digitaliseringen har vært å opprettholde et godt kinotilbud, og dermed også et godt kulturtilbud i distriktene. Gjennom det enestående spleiselag mellom kinoene, distributørene og Film & Kino har vi i Norge klart å få med både de store og de små kinoene i digitaliseringen. Dette sliter man med i andre land, og det hadde ikke vært mulig uten den norske og unike kommunale kinostrukturen.

Utrullingen ferdig, men prosjektet fortsetter


Den historiske nasjonale utrullingen av digitalt utstyr var ferdig gjennomført 30. juni 2011, et år tidligere enn først antatt. Selv om utrullingen er avsluttet, fortsetter digitaliseringsprosjektet helt til nedbetalingen er gjennomført om seks til åtte år.

Til tross for at det nå bare er servicedelen av den digitale utrullingen som gjenstår, tillatter ikke anbudslovene rammeavtaler utover fire år. Det betyr at denne delen av digitaliseringsprosjektet må ut på nytt anbud i 2014. Film & Kino vil håndtere dette på lik linje med tidligere anbud.

Nye kinosaler (Nybyggordningen/New builds)


Det vil ikke bli noen flere nasjonale innkjøpsordninger for utstyr slik det har vært i denne nasjonale digitaliseringsprosessen. Det har imidlertid vært mulig å få i stand en overgangsordning der opptil 42 saler kan få være med i de resterende periodene av digitaliseringen. Dette vil skje til litt andre vilkår enn i hovedutrullingen. Tilskuddet fra Film & Kino vil i dette tilfellet bli gradvis lavere hvert år til det utskaleres i slutten av perioden.

Senere digitalisering


Ut over den nasjonale utrullingen og nybyggordningen, vil digitalt utstyr i sin helhet bekostes av kinoene.

Når den nasjonale digitaliseringen er nedbetalt faller VPF-betalingene bort. Kinoer som kommer til utenfor det digitale spleiselaget betaler heller ikke VPF.

Annonse
Skroll til toppen