Annonse

Barns rett til beskyttelse mot skadelig tv-innhold

Kringkastingsloven sier at programmer med innhold som kan være skadelig for barn og unge, ikke kan sendes før etter kl. 2100. Dette kalles vannskilleprinsippet.

Hva er skadelig innhold

Det er særlig hensynet til barns psykiske eller moralske utvikling som anses som skadelig innhold:

  • Dersom programmet kan virke skremmende, urovekkende eller angstskapende for barn og unge også i etterkant av seeropplevelsen, anses det for å kunne virke skadelig for den psykiske utviklingen.
  • Dersom programmet kan bidra til å skape forvirring rundt grunnleggende moralske spørsmål, kan det være skadelig for den moralske utviklingen. Norske lover og den gjeldende samfunnsoppfatningen er utgangspunkt for vurderingen. Typiske eksempler er tyveri, vold, rasisme og grenser for seksuelle skildringer (dvs. pornografi).

Når Medietilsynet vurderer om et tv-innhold kan være skadelig, ser vi på hva som kan antas å ha skadelig virkning på et gjennomsnittsbarn som ser fjernsyn alene. I tillegg til bestemmelsene i kringkastingsloven, legger Medietilsynet stor vekt på artikkel 13 og 17 i FNs barnekonvensjon når vi behandler saker om skadelig tv-innhold.

Sendetidspunkt og aldersgrupper

Ved innholdsvurderinger tar Medietilsynet utgangspunkt i hvilken aldersgruppe under 18 år programmet kan skade, og når programmet er sendt. Vi har følgende praksis når det gjelder sendetidspunkt og aldersgrenser:

  • Programmer som er tillatt for alle eller får en 7-årsgrense, kan sendes hele døgnet.
  • Programmer som får en 11-årsgrense, bør ikke sendes før kl. 1900.
  • Programmer som får en 15-årsgrense, kan bare sendes mellom kl. 2100 og 0600.
  • Programmer som får en 18-årsgense, kan bare sendes mellom kl. 2100 og 0600.

Denne praksisen tar hensyn til eldre barns rett til informasjon samtidig som beskyttelseskravet for de yngste barna ivaretas.

Hvem gjelder vannskilleprinsippet for?

Vannskilleprinsippet gjelder for alle norske TV-kanaler uavhengig av kanalens målgruppe. Unntatt fra vannskilleprinsippet er nyhets- og aktualitetsprogrammer.

De norske reglene gjelder imidlertid ikke for TV-kanaler som fremstår som norske, men som sendes fra utlandet. Dette gjelder for eksempel FEM, MAX, TV3, Viasat 4, Canal+ og TV1000. Disse kanalene må følge reglene som gjelder i det landet de sender fra.

Vannskilleprinsippet gjelder heller ikke nett-TV når seeren kan bestemme selv når han eller hun vil se programmet. Vannskilleprinsippet gjelder dermed ikke ved brukerstyrt nett-tv-seing, slik som for eksempel NRKs arkivinnhold.

Ny tipstjeneste lansert

For å skape en større bevissthet rundt vannskilleprinsippet blant tv-seerne, og også gjøre det lettere for seerne å komme i kontakt med Medietilsynet, har tilsynet lansert en ny tipstjeneste. Tjenesten består av en egen e-postadresse,
tipsvannskille@medietilsynet.no, som kan benyttes dersom man ser tv-innhold før kl. 2100 som man mener er i strid med vannskilleprinsippet. Medietilsynet vil bruke tipsene som mottas til å planlegge sin tilsynsvirksomhet.

Nærmere informasjon om beskyttelsesreglene i kringkastingsloven og tipstjenesten er tilgjengelig på Medietilsynets nettside
www.medietilsynet.no

Annonse
Skroll til toppen