Annonse

Reduksjon i støtten til filmfestivaler

Støtten til norske filmfestivaler administreres av et festivalutvalg oppnevnt av Kulturdepartementet og ledet av Geirmund Lykke. Rammen for festivalutvalgets tildelinger avhenger av Film & Kinos budsjetter.

Grunnet sviktende inntekter har Film & Kino måttet redusere sitt budsjett med 18 millioner kroner i 2012. En konsekvens av dette er at rammen for filmfestivaler reduseres med tre millioner kroner, fra 16,7 millioner i 2011 til 13,7 millioner i 2012.

– Filmfestivalene administreres på en annen måte enn andre festivaler, som får sin støtte over statsbudsjettet. Støtten til filmfestivalene går over Film & Kinos budsjett. Det er beklagelig at Film & Kinos økonomiske situasjon gjør at støtten må kuttes. Dette vil nå få konsekvenser for de norske filmfestivalenes økonomi, noe vi i festivalutvalget beklager. Dersom filmfestivalene skal ha samme utvikling som andre kulturfestivaler, så må annen finansiering på plass, sier festivalutvalgets leder, Geirmund Lykke.

Reduksjonen i økonomisk støtte vil også gjøre det vanskelig for nye festivaler å komme inn på budsjettet

Henvendelser kan rettes til:


Festivalutvalgets leder Geirmund Lykke, mobil 916 66 537.


Film & Kinos direktør Lene Løken, mobil 909 34 512.

Annonse
Skroll til toppen