Annonse
Avstemning under Film & Kinos landsmøte

Endringer i forskrift om film og videogram

Forskriften fastslår hvilke oppgaver Film & Kino skal ha, basert på avgiften til Norsk kino- og filmfond. Det er viktig at kinoene, videobransjen, kulturetatene, Film & Kinos medlemskommuner og andre berørte benytter seg av muligheten til å uttale seg.

Film & Kinos landsmøte vedtok i 2011 at det skulle gjennomføres en brukerundersøkelse som skulle ligge til grunn for organisasjonens prioritering av oppgaver og fordeling av økonomisk støtte i årene som kommer. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2011 og Film & Kino har tilpasset budsjett og prioriteringer deretter.

Det er viktig at dere som er brukere av Film & Kinos tjenester gir uttrykk for hvilke prioriteringer dere mener er riktige og hva Film & Kinos oppgaver skal være i et høringssvar til Kulturdepartementet, slik at også departementet får kjennskap til brukernes syn. Det er derfor viktig at dere både kommenterer de oppgavene som står oppført på departementets liste i høringsutkastet og at dere sier noe om hva dere eventuelt savner.

Dette er lenken til Kulturdepartementets nettside, hvor dere finner hele saken om endringer i forskrift om film og videogram.


Svarfrist er fredag 20. april 2012.

Annonse
Skroll til toppen