Annonse

Overføring av midler til Lokale film- og kinotiltak

Dette skjer på bakgrunn av at Landsmøtet i 2011 vedtok at de gjenstående midlene etter kampanjen mot ulovlig nedlastning skulle overføres til kampanjeutvalget.

Søknad om støtte til tiltak som har som mål å øke kinobesøket samt fremheve fordelene med digitalkino, blir prioritert. Kun kinoer kan søke, og enkeltsøknader er begrenset oppad til kr 50 000.

Lenke til mer informasjon om lokale film- og kinotiltak finner du under "Aktuelle lenker i høyrespalten".

Annonse
Skroll til toppen