Annonse

Nye filmstudiearkBeowulf
Klassetrinn: 8. – 9. trinn , 10. trinn , Videregående


Fag: Norsk , Engelsk , Samfunnsfag , Religion, livssyn og etikk


Tema:Historie, Individ/gruppe, Likestilling/kjønnsroller, Eventyr/fantasy

Året er 507 e.Kr. og Kong Hrothgar i Danmark har bygd en stor mjødhall (Heorot) hvor han og hans undersåtter drikker og fester. Trollet Grendel angriper og dreper mange av de som er tilstede. Trusselen om nye angrep fra utysket holder befolkningen nede – inntil Beowulf, en helt fra Götaland (sør i Sverige), kommer over havet til unnsetning.

Beowulf makter å påføre Grendel dødelig skade, men må deretter takle hevnen fra Grendels mor, som er et havmonster. Han lykkes med dette, og mottar stor heder og ære – og han blir kronet til konge. Når Beowulf er blitt en eldre mann, vekkes ved en uheldig omstendighet en drage til liv. Dragen sprer frykt og død – og Beowulf og hans menn tar opp kampen. Beowulf dreper dragen, men i forsøket blir han påført store skader – som han til slutt dør av. Beowulfs venn Wiglaf overtar kongemakten.The Lady
Klassetrinn: 8. – 9. trinn, 10. trinn, Videregående


Fag: Historie, Samfunnsfag


Tema: Historie, Konflikt/krig og menneskerettigher, Politikk og samfunn

Filmen følger Aung San Suu Kyi, leiar av opposisjonspartiet i Burma, gjennom 30 år. Suu Kyi var dotter av den nasjonale helten Aung San.Filmen fokuserer på Suu Kyi sin personlege kamp for demokrati i Burma, hennar mot, politiske kampanjar og ikkjevaldelege haldning til sine motstandarar. Trass i til saman over ti år i husarrest, har Suu Kyi sin posisjon som ikonisk motstandsfigur med breid støtte i store delar av det burmesiske folket, ikkje blitt svekka.

Annonse
Skroll til toppen